ALANURMON KYLÄYHDISTYS


Hallituksen jäsenet 2017

Voit lähettää sähköpostia kyläyhdistykselle osoitteeseen kylayhdistys(at)alanurmo.net.

Sähköpostia lähetettäessä merkki (at) korvataan @-merkillä ilman välilyöntejä.
Tämä menetelmä on yksinkertainen roskapostisuodatin.

Erkki Setälä
Puheenjohtaja
Antti Kaartinen Sihteeri
Martti Niemelä Rahastonhoitaja
Mari Kallio
Kalervo Kuikka
Terttu Tauriainen

Krista Laurila

Tapio Koivisto
Pirjo Yli-Viitala

Mauno Mäenpää


Kokoustunnelmia Alanurmon kyläyhdistyksen vuosikokouksesta Alanurmon koululla 10.05.2012.
Kuvat: Päivi Kultalahti


Kyläkysely 2005

Kyselyt jaettiin tammikuussa 2005 kahteensataan alanurmolaistalouteen. Palautusprosentti ei ollut kovin iso, sillä vain 13 kyselyä palautettiin. Kuitenkin jo tästäkin määrästä voitaneen päätellä mitkä ovat Alanurmon vahvuudet ja puutteet, samoin kuin se mitä kylälle halutaan.

Kyselyssä tiedusteltiin mm.osallistumista kylän toimintaan, tiedottamista sekä kylän hyviä ja huonoja puolia. Mukana oli myös paljon esillä olleet asiat kyläkoulun tilasta ja - toivottavasti tulevaisuudessa toteutuvasta - kevyenliikenteen väylästä ja sillasta.

Yhteenvetoa vastauksista

Kysymykseen tämän hetken osallistumisesta kylän toimintaan menivät vastaukset tasan. Sen sijaan halukkuutta olisi enemmänkin, sillä vain yksi ei ollut halukas osallistumaan toimintaan.

Mitä sitten haluttaisiin järjestettävän? Toivottiin tapahtumia koko perheelle, kesä- ja syyskauden päättäjäisiä,kökkätapahtumia, miesten jumppaa koululle ja lapsille liikuntakerhoa. Paljon toivottiin kirpputoripenkojaisia ja näiden järjestämistä kannattaisikin - ainakin kiinnostuksesta päätellen - harkita. Muita ehdotuksia olivat kotiäitien ja -isien toiminta päivisin, luennot esim. puutarhanhoidosta ja terveydestä. Toivottiin myös jumppaa ja yleensäkin liikunnallisia juttuja, harrastetapahtumia ja aikuisten ATK-kursseja.

Tiedottamisen muotona eniten kannatusta saivat Lapuan Sanomat ja Lapuan Linkki, niinikään nettisivut kiinnostivat. Nettisivujen sisällöstä tärkeimmäksi nousi ajankohtaisista asioista ilmoittaminen, esim. eri järjestöjen kokoukset, yritystoiminnan esittely, koulun asiat ja kylän historia.

Koulu ja kevyenliikenteen väylä nousivat odotetusti tärkeimmiksi huolenaiheiksi. Nykyinen koulu on huonossa kunnossa ja uusi halutaan mahdollisimman pian. Vuosia tapeetilla olleen pyörätien myötä varsinkin koululaisten päivittäiset matkat tulisivat turvallisemmiksi. (pyörätie voisi kulkea myös ns. "keskitiellä" joen toisella puolella) Tärkeä olisi myös silta nurmonjoen yli läheltä koulua.

Mitä hyviä puolia sitten Alanurmosta löytyy? Rauhallinen sijainti (mutta keskustaan kuitenkin sopivan lyhyt matka), oma kyläkoulu ja asukkaiden välillä hyvä yhteishenki. Nämä seikat osoittavat että Alanurmossa on ihan hyvä asua.


Toteutuneita hankkeita

Alanurmon kylätoimikunnan toteuttamiin hankkeisiin kuuluu mm.kyläkoulun lähellä joen rannassa oleva Puulajipuisto, jonka tekemiseen osallistui v. 1997 - 98 parisenkymmentä henkilöä. Hankkeeseen kuului myös huvimajan teko rantaan. Samaan aikaan mutta omana projektinaan rantaan tehtiin myös laiturit.

Puulajipuiston hoitoon kuuluvat vuosittaiset siivoustalkoot. Vuonna 1998 rantalepikon harvennuksessa tulleesta puumateriaalista tehtiin hiilimiilu, joka sitten poltettiin. Sen rakentamiseen osallistui noin 70 ihmistä. Miilun polttotapahtumassa oli ohjaajana vimpeliläinen Juhani Hallapuro ja hankkeeen vetäjänä toimi Alanurmon kyläpehtoori Antti Kaartinen.

Miilusta piti saatavan tervaa, mutta miilun alla ollut tervaputki vioittui ja sai ilmaa. Tervaa ei miilusta saatu mutta grillihiiliä tuli rutkasti, eli yli 1000 pussia. Miilun polttaminen olikin työläs urakka, joka kesti kuutisen päivää. Polttamisessa oli mukana n.60 ihmistä 18 vuorossa. Miilunpolttotapahtumasta kuvia kuvasivulla.

Kylätoimikunnan lisäksi myös koulun vanhempaintoimikunta on ollut aktiivinen. Se on tehnyt koulun eteiseen penkit, hankkinut tietokoneita ja pelivälineitä. Rahaa on saatu mm. vessapaperimyynnistä.


Sivun alkuun