Alanurmon kyläyhdistys Alanurmo
   

 


 Alanurmo uusi koulu

Alanurmon oppilaat aloittivat uudessa koulussa!

Pitkän odotuksen jälkeen Alanurmon uusi koulu valmistui oppilaiden käyttöön syksyksi 2013 ja näin oppilaat pääsivät vihdoin uuteen kouluun. Uudessa koulussa on kaikki tämän päivän hienoudet kosketusnäyttötauluineen. Koulun kaikki laitteet on uusia.

Uuden koulun myötä aloitettiin syksyllä 213 uuden Alanurmon päiväkodin rakentaminen koulun yhteyteen. Päiväkoti valmistui käyttöön syyskuussa 2014. Uuden päiväkodin myötä, lapset saivat ihan uusia leikkivälineitä koulun läheisyyteen.

Koulun ja päiväkodin vaikutuksesta Lapuan kaupunki aloitti syksyllä 2013 rakentamaan pyörätietä Alanurmontien varteen. Tätä pyörätietä on odottettu varmaankin yhtä kauan kuin uutta kouluakin. Pyörätien ansiosta koululaisten sekä muidenkin turvallisuus paranee huomattavasti. Syksyllä 2014 pyörätie saatiin viimein valmiiksi lähes keskustaan saakka. Nyt Alanurmontien varressa on kaikkien turvallista liikkua hyvää pyörätietä pitkin.


Alanurmon uusi koulu rakennetaan vanhan tilalle!

Lapuan Sanomat 4. 2. 2010

Alanurmon uusi koulu on päätetty rakentaa vanhan tilalle. Tähän tulokseen sivistyslautakunta päätyi kokouksessaan. Toinen vaihtoehto olisi ollut rakentaa koulu uudelle kaavoitettavalle tontille.

Nykyinen koulu sijaitsee yli 1.1 hehtaarin tontilla ja siinä on rakennusoikeutta 3.423 k-m².  Seuraavaksi Alanurmon koulun rakentamisesta laaditaan hankesuunnitelma. Suunnitteluprosessissa sivistyslautakunnan edustajina ovat puheenjohtaja Jussi Vaahtoniemi, sivistysjohtaja Juha Valta ja ala-asteen yhdysrehtori Seppo Smolander.

 Lue lisää ja katso kuvia koulun nykytilasta.

Alanurmon vanha koulu


Uusi koulu paras vaihtoehto

Kylätoimikunnan kokous 14. 1. 2005

Kylätoimikunta käsitteli kokouksessaan Alanurmon koulun tulevaisuutta. Kokonaan uuden koulun rakentaminen nousi ykkösvaihtoehdoksi. Vanhan koulun peruskorjaus todettiin kannattamattomaksi ja kolmas vaihtoehto, eli talouskoulun navetan muuttaminen koulukäyttöön olisi myös epäkäytännöllinen ratkaisu, sillä samalla alueella sijaitsee yksityinen teollisuushalli ja sinne kulkeva raskas liikenne muodostaa vaaratekijän koululaisille.


Alanurmon ala-arvoiset kouluolot

Kirjoitus on julkaistu Lapuan Sanomien yleisönosastolla 11. 1. 2005

Jo useiden vuosien ajan ovat Alanurmon koulun opettajat ja oppilaat joutuneet työskentelemään heikkokuntoisissa koulutiloissa. Henkilökunta on monesti pyytänyt kaupunkia korjaamaan pahimpia virheitä ja puutteita, mutta juuri mitään ei ole enää tehty, sillä koulurakennus on katsottu korjauskelvottomaksi. Kaupungin kiinteistöjen kunnossapidosta vastaavien henkilöiden mukaan kalliita rakennustarvikkeita ei kuulemma kannata enää uhrata perustuksiltaan heikkoon vanhaan koulurakennukseen.

Alanurmon koulun vanhempaintoimikunnan kokouksissa on monesti kiinnitetty huomiota koulurakennuksen heikkoon kuntoon, sillä oppilaiden vanhemmat ovat huolissaan lastensa turvallisuudesta ja terveydestä. Alanurmon nykyinen koulurakennus ei enää tarjoa oppilaille eikä koulun henkilökunnalle kelvollisia työskentelytiloja, vaan perusteellisia uudistuksia ja parannuksia on välittömästi tehtävä, jotta tehokas ja turvallinen koulutyö voisi vaarantumatta jatkua.

Alanurmon nykyisen koulurakennuksen suurin pulma on savimaalle tehty heikko perustus, jonka vuoksi rakennus elää jatkuvasti. Hirrestä tehty runkorakenne sallii tietysti talon suurenkin liikkumisen ilman romahdusvaaraa, mutta monia käytännön vaikeuksia tämä liikkuminen aiheuttaa. Ovien ja ikkunoiden lukitseminen tuottaa joinakin vuodenaikoina suuriakin vaikeuksia, sillä normaalit lukitussysteemit eivät kaikissa ovissa toimi, vaan eräskin ovi pitää salvata jääkiekkomailalla???

Koulurakennuksessa ei ole kelvollisia liikunta- eikä sosiaalitiloja, ja täysin riittämätön ilmanvaihtojärjestelmäkin on vuonna 2003 suoritetun kuntokartoituksen mukaan saavuttanut jo "teknisen käyttöiän", joten ihan todellista "jatkokaikaa nykyiset oppilaat joutuvat pelaamaan" voimistelutunneillaan. Onneksi hirsinen rossipohjalle rakennettu koulurakennus on viimeisinä vuosina osoittaututunut niin hataraksi ja kylmäksi, että lapset eivät ole joutuneet altistumaan homeelle, Terveinä on säilytty, kun on laitettu talvella sisälläkin riittävästi lämpimiä vaatteita ylle.

Lapuan kaupunki on muutaman vuoden ajan suuresti mainostanut Lapuaa erittäin hyvänä ja lapsiystävällisenä asuinpaikkana.ja on yrittänyt houkutella kaupunkiin uusia nuoria lapsiperheitä. Jos joku mainokseen uskonut lapsiperhe muuttaisi Alanurmoon ja laittaisi lapsensa nykyiseen kouluun, niin hetken päästä tämä perhe saattaisi syyttää kaupunkia harhaanjohtavasta mainonnasta. Onko kaupunki todella lapsiystävällinen, jos se antaa pienille lapsille opetusta sellaisessa koulurakennuksessa, jossa eteisen lattiaa ei voi talvella kosteapyyhkiä jäätymisvaaran vuoksi?

Koulun vanhempaintoimikunta on tullut siihen tulokseen, että Alanurmon kouluolot onnyt saatava järjestykseen. Kaupungin urheiluoloista ja eksoottisista urheilupaikoista liiallisesti kiinnostuneiden johtoelinten on suunnattava ajatuksensa maallisempiinkin asioihin kuin maanalaisiin hiihtoputkiin ja muihin ihmeellisyyksiin. Kaupungin kannalta on paljon hiihtoputkea tärkeämpää järjestää Alanurmon kouluolot sellaisiksi, että siellä pystytään kasvattamaan ja kouluttamaan Lapualle uusia terveitä veronmaksajia. Kannattaa paremmin investoida nuorison hyvinvointiin kuin kylvää kaikki rahat mitä kummallisimpiin "trossaushankkeisiin".

Alanurmon koulun vanhempaintoimikunta

Sivun alkuun